Jak dołączyć oświadczenie o statusie cudzoziemca w S24 i podpisać je przez ePUAP?

Przy zakładaniu spółki z o.o. w systemie S24 należy pamiętać by dołączyć kilka dodatkowych oświadczeń.

Oświadczenia te mogą być już podpisane przez ePUAP.

Jakie dokumety należy dodatkowo dołaczyć przy zakładaniu spóki z o.o. w systemie S24?

  • Oświadczenie o statusie cudzoziemca
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki, likwidatora lub prokurenta
    (nie dotyczy osoby, która podpisuje wniosek lub udzieliła pełnomocnictwa do złożenia wniosku),
  • Lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów – jeśli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem UE należy załączyć dokument przedstawiający dane pełnomocnika do doręczeń w Polsce
  • Lista adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu – jeśli adres do doręczeń znajduje się poza obszarem UE należy załączyć dokument ”Dane pełnomocnika do doręczeń w Polsce”. Jest obligatoryjny przy wniosku o pierwszy wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najważniejsze jest oświadczenie o statusie cudzoziemca oraz lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów.

Nic się nie stanie jeżeli te dokumenty nie zostaną dołączone przy składaniu wniosku. Sąd po prostu odrzuci wniosek i będzie trzeba dosłać te dokumenty.

Wtedy otrzymamy informacje o wpisie do KRS.

Niestety system S24 nie udostępnia wzorów dokumentów, które należy dostarczyć. Jeśli chodzi oświadczenie o statusie cudzoziemca, to przygotowałem dla Was taki wzór. Możecie go pobrać tutaj

Jak podpisać oświadczenie przez ePUAP?

W systemie S24 należy przejść do zakładki „Dokumenty” i kliknąć przycisk „Nowy dokument”.

Pojawi się nam lista z dokumentami, a na samym dole znajduje się przycisk, który umożliwia dołączenie dokumentu z naszego dysku. Najlepiej dołączyć dokument w formacie PDF.

Gdy dołączymy dokument pojawi się możliwość wyboru sposobu podpisania go, a jedną z dostępnych opcji jest złożenie podpisu poprzez EPUAP.